8 augustus - Lippendienst

Bijbeltekst(en)

Vanuit Jeruzalem komt er een delegatie van wetsleraren naar Jezus toe. Ze vragen waarom Jezus hun opvatting van de wet niet volgt. ‘De regels van onze voorouders’ verwijst naar de mondelinge tradities (Misjna). Dit zijn interpretaties van de wetten uit de vijf boeken van Mozes, met uitvoerig uitgewerkte regels: regels over regels. Het risico is dat die regels belangrijker worden dan de oorspronkelijke wet. Dan worden de ‘eigen’ menselijke regels leidend, in plaats van die van God. Volgens Jezus leidt dat tot uiterlijk vertoon: het is ‘schijn’heilig.

We kunnen als mensen soms erg streng zijn voor elkaar. Welke regels leg jij jezelf of anderen op, die niet zo letterlijk in de Bijbel staan?