9 augustus - Natuurgeweld

Een hele psalm over de kracht van Gods stem. Met zijn stem maakte God de schepping: licht, donker, bergen, zeeën, dieren en mensen. Met zijn stem kan God nog steeds grote dingen doen. Volgens de psalmist breekt Hij bomen in tweeën en laat Hij woestijnen schudden. Deze psalm is verbonden met de voorgaande psalm, Psalm 28. Daar gaat het in vers 2 en 6 over de stem van de dichter. Met die stem kan de dichter tot God bidden en smeken. Wij kunnen met onze stem niet de natuur in beweging zetten, maar wel de Heer over de natuur aanroepen, danken en prijzen.

Hoe kun jij je stem gebruiken om God te eren?