11 augustus - Precisiewerk

Bijbeltekst(en)

Gods heiligdom in de woestijn is een grote demontabele tent. Het is een soort draagbare tempel: de Israëlieten kunnen er offers brengen, en vanbinnen lijkt de tent op de tempel zoals die later in Jeruzalem gebouwd zal worden.

De tent moet precies lijken op de tent die Mozes ziet op de heilige berg waar hij deze bouwinstructies tot in detail ontvangt. Het is Gods zichtbare en tastbare plek op aarde, de plek waar Hij woont.

Sommige mensen hebben in hun eigen huis of omgeving een ‘heilig’ plekje, waar ze bidden en God zoeken. Heb jij zo’n speciale plek waar je God zoekt en tot Hem bidt? Waarom?