12 augustus - Altaarstuk

Het altaar is een houten kist die met een laag brons is bekleed. De vier hoeken zijn voorzien van hoorns. Dat het altaar ook echt zo is gebouwd, kun je lezen in 1 Koningen 1:50 en 2:28. Mensen die wilden schuilen of asiel zochten, pakten de hoorns van dit altaar vast in de hoop dat niemand hun kwaad zou doen. Het altaar werd dus gebruikt als plek om redding en bescherming te zoeken. De offers op het altaar boden de Israëlieten bescherming, omdat door de offers hun fouten door God werden vergeven.

Waar vluchten mensen nu heen als ze bang zijn? Zouden ze in de kerk veilig zijn?