13 augustus - Afgeschermde ruimte

Bijbeltekst(en)

Het allerheiligste is de afgeschermde plek waar de kist van God stond. De verschillende gordijnen in de tent maken een scheiding tussen dat wat heilig is (de priesters), dat wat allerheiligst is (God) en dat wat niet heilig is (de gewone mensen). In het allerheiligste mag alleen de hogepriester komen. Tijdens de kruisiging van Jezus scheurt dit gordijn, het voorhangsel, doormidden (Marcus 15:38). Het allerheiligste is dus niet meer afgeschermd. Het heilige kan daardoor in contact komen met dat wat niet heilig is. Vanaf die dag mag iedereen bij God komen (Hebreeën 9:1-9), en is de heilige God niet alleen te ontmoeten in een afgeschermde ruimte.

Waar ontmoet jij God?