19 augustus - Is Davids gebed ook jouw gebed?

Bijbeltekst(en)

De dichter van de psalm klinkt zelfverzekerd. Hij vertelt God dat hij altijd eerlijk en oprecht is. Net als Job, die zegt: God vindt alleen goedheid in mijn hart (Job 23:10). Toch had Job Gods hulp nodig, en zo ook deze psalmist.

‘Bescherm mij in de schaduw van uw vleugels,’ bidt de dichter in vers 8. Dit beeld van Gods bescherming lezen we vaker in de psalmen (bijvoorbeeld in Psalm 91:4). Vleugels stonden symbool voor de hemel. Maar ook wij kunnen ons die bescherming voorstellen: als we kijken naar een vogel die haar jong beschermt.

Waar heb jij Gods hulp of bescherming bij nodig?