20 augustus - Ingewijd

Bijbeltekst(en)

Mozes vond zichzelf geen goede spreker (Exodus 3). Daarom stuurde God Aäron met hem mee om het woord te voeren. Nu mag Mozes zijn broer wijden als priester. Hierdoor krijgt Aäron de officiële taak om ‘het woord te voeren’ tussen God en mensen.

Aäron moet voor deze taak wel helemaal schoon zijn; daarom wast Mozes hem en trekt hem nieuwe kleren aan. Maar Aäron moet ook ‘schoon’ zijn van zonden en daarom wordt er een reinigingsoffer gebracht. Door zijn handen op de stier te leggen, geeft Aäron zijn zonden aan het dier en daarmee vraagt hij vergeving aan God.

Wanneer en op welke manier vraag jij vergeving aan God?