22 augustus - Verzoening is niet goedkoop

Aäron en zijn zonen moeten het offervlees en -brood opeten. Zo laat God zien dat Hij voor zijn volk zorgt. Maar alleen de priesters mogen dit geofferde eten. Door het eten van het voedsel voltrekken zij de verzoeningsrite (Exodus 29:33).

Vanuit het Nieuwe Testament kun je hierin al iets van het avondmaal zien, waarbij we Jezus’ lijden en sterven gedenken. Zoals ook nu nog in de kerken uitgesproken wordt dat we het brood mogen eten ‘tot een volkomen verzoening van al onze zonden’.

Maar nu eet niet alleen de priester, wij mogen allemaal delen in dit verzoeningsritueel.

Wat betekenen avondmaal en verzoening voor jou?