23 augustus - Gezonde lucht

God geeft de opdracht om elke dag offers te brengen. In vers 41 lees je dat God de offers ziet als een kostbaar geschenk.

Maar in de verzen daarna lees je waar het God echt om te doen is: God wil bij zijn volk zijn, Hij wil het ontmoeten.

In het Hebreeuws is er niet één apart woord voor ‘offer’, er worden twee verschillende begrippen gebruikt. Het ene kun je omschrijven als ‘gave aan God’ (Genesis 4:3) en het andere als ‘nadering tot God’ (Leviticus 1:2). Mensen mogen bij God komen om Hem te danken en om Hem te ontmoeten.

Hoe ontmoet jij God? En waar dank jij Hem voor?