2 augustus - Levensonderhoud

Jezus is zo geraakt door wat er met zijn neef Johannes is gebeurd dat Hij alleen wil zijn. Hij zoekt de stilte op. Maar er zijn te veel mensen die Hem nodig hebben. Uit medelijden zorgt Hij voor hen en geeft hun alles wat ze nodig hebben. Gezondheid, onderwijs en voedsel. Er is bij Hem altijd meer dan genoeg. Niemand komt iets te kort.
Ja, Jezus is verdrietig. Maar Hij kijkt omhoog, naar God. Hij dankt God voor het voedsel. En Hij doet een wonder.

In ons verdriet mogen ook wij onze ogen op God richten. Wat doe jij als je verdrietig bent?