31 juli - Lichtwerk

De zevenarmige kandelaar (de menora), heeft zeven lampen. Het licht is een symbool voor de aanwezigheid van God. De Israëlieten dachten bij het licht aan Gods woord. Want als God spreekt, wordt het licht. Zoals in Genesis 1:3: het eerste dat God zei was dat er licht moest komen. En met het licht kwamen de dagen, zeven dagen per week. De woorden van God brengen als het ware licht in het donker. En zoals de menora altijd brandde, zo klinkt Gods woord nog altijd voor ons.

Hoe helpt Gods woord jou om licht te ontdekken in het donker, om te ontdekken hoe het verder moet?