30 juli - Broodtafel

Alleen brood op tafel. Het is voor ons een vreemd idee, maar ook voor de Israëlieten. In die tijd werd eten en drinken vaak op tafels voor afgodsbeelden neergezet. Al dat eten was dan bestemd voor het beeld.
Maar de God van de Israëlieten doet het anders. Hij heeft geen eten en drinken nodig. In Leviticus 24:5-9 lees je dat de priesters het brood namens het volk mogen opeten. Zo wil God laten zien dat Hij ervoor wil zorgen dat de mensen elke dag te eten krijgen. Ze mogen zelfs eten van de tafel van de Heer!

Dank God vandaag eens voor het eten op een andere manier dan je gewend bent.