29 juli - Verbondskist

Mozes krijgt de opdracht om de tabernakel te maken. God vertelt hem precies hoe dit heiligdom eruit moet komen te zien. Het eerste en belangrijkste is de heilige kist (de verbondsark).
Boven op de kist komt een deksel, maar niet zomaar een deksel: het is de verzoeningsplaat. Twee engelen beschermen het deksel. Maar ze beschermen ook degene die daar komt om met God te praten. De plaat is namelijk de plek waar God tot mensen spreekt (zoals tegen de jonge Samuel, 1 Samuel 3:1-14) en waar verzoening – herstel – te vinden is.

Heb jij een speciale plek waar je met God praat of waar je Hem ontmoet? Ervaar je op die plek ook verzoening?