26 juli - Toekomst voor Jeruzalem

Bijbeltekst(en)

Op een dag…, zegt Zacharia. Het klinkt zo hoopvol. Maar voordat die dag aanbreekt, zullen er verschrikkelijke dingen gebeuren.
Ook Jezus vertelt (in Matteüs 24) over de vreselijke gebeurtenissen die aan de voltooiing van de wereld voorafgaan.
En toch, zegt Zacharias – en zegt ook Jezus – , mogen we juist dan uitkijken naar die ene dag.
Op die dag zal God verschijnen en wordt Hij koning over de hele aarde. Wanneer die dag zal komen? Dat weet niemand, alleen God (vers 7). Maar wij mogen er ook nu al naar uitkijken.

Wat zou jij vandaag doen, als je wist dat ‘die dag’ morgen zou komen?