25 juli - Loutering

Na het Laatste Avondmaal zegt Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Jullie zullen me allemaal laten vallen’ (Matteüs 26:31). En dan citeert Hij deze tekst over de herder die gedood wordt en de schapen die alle kanten op rennen. Petrus kan zich niet voorstellen dat hij dat ooit zou doen…
Na zijn opstanding zoekt Jezus Petrus op (Johannes 21:15-19), om alle verkeerde dingen tussen hen weg te nemen – om hem te louteren. En zoals het volk in Zacharia na de loutering zal zeggen: ‘U bent onze God’, zo zegt Petrus: ‘Heer, U weet dat ik van U houd.’

Staan er nog dingen in jouw leven in de weg om deze woorden van Petrus na te kunnen zeggen?