24 juli - Einde van de valse profetie

Alles wat mensen bij God vandaan houdt, zal God laten verdwijnen. Ook als het om (valse) profeten gaat. Zij zullen zelfs gedood worden door hun eigen ouders!
Dit is een samenvoeging van twee wetten van Mozes. Volgens Deuteronomium 18:20 moet een valse profeet gedood worden. En in Deuteronomium 21:18-20 staat dat ouders de doodstraf voor hun onhandelbare zoon moeten aanvragen. In vers 21 lees je waarom: ‘Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren.’ Het is een afgrijselijke gedachte, maar de teksten in Deuteronomium en Zacharia zijn ook bedoeld om mensen te laten schrikken: zo serieus neemt God het kwaad!

Waarmee zou jij graag radicaal afrekenen omdat het je bij God vandaan houdt?