23 juli - Wasgelegenheid

God zal niet alleen de vijanden verslaan, Hij ‘verslaat’ ook de zonde van zijn eigen mensen. Door Gods geest ziet de Israëlieten in hoe ze de mist in zijn gegaan. Ze rouwen om ‘degene die ze doorstoken hebben’. We weten niet precies wie hier bedoeld wordt, maar de uitspraak doet denken aan de ‘lijdende dienaar van God’ uit Jesaja 53:5: ‘Om onze zonden werd hij doorboord.’ Het volk heeft besef van zijn zonde en rouwt intens. Maar God biedt ook vergeving. Na al het zoute water van de tranen is er nu bronwater om de tranen af te wassen.

Heb je altijd eerst spijt of ‘rouw’ nodig om echt vergeving te kunnen ervaren?