21 juli - Boven het maaiveld

Na Jezus’ toespraak komt Hij terug in zijn geboortestad. De mensen kennen Hem daar als zoon van de timmerman. Omdat ze Jezus van jongs af aan kennen, vinden ze het moeilijk te begrijpen dat Hij nu zulke bijzondere dingen vertelt en doet. Ze vinden dat je je hoofd niet te veel boven het maaiveld moet uitsteken.
Jezus legde tijdens zijn toespraak aan de leerlingen uit dat er verschil is tussen ‘horen’ en ‘luisteren’, en de mensen in deze stad willen niet luisteren: Jezus’ woorden raken hen niet en zetten hen niet in beweging.

Ken jij mensen uit je jeugd die nu bekend zijn of bijzondere dingen doen? Hoe kijk je naar hen?