5 juli - Doel: vrede

Bijbeltekst(en)

Wat een sprekende beelden in deze tekst: koning, herder en Heer!

De nederige koning op een ezel zorgt voor vrede (vers 9). Deze woorden worden vaak in verband gebracht met het verhaal over Jezus die op een ezel Jeruzalem binnenrijdt (Matteüs 21:1-11). De herder verzamelt de kudde en brengt de schapen in veiligheid (vers 16). En de Heer van de hemelse machten komt in een zuiderstorm, met pijlen als bliksem en een ramshoorn grommend als de donder (vers 14).

Alle drie de beelden laten een aspect van God zien: Hij zorgt voor vrede, Hij is beschermend, en Hij is overweldigend groots. En al die aspecten dienen één doel: vrede brengen aan het volk van God.

Welk beeld van God spreekt jou het meest aan, en waarom?