7 juli - Het komt goed

Het volk Israël is klein geworden, door de ballingschap en de overheersing door andere volken. Maar als God het volk weer groot en sterk heeft gemaakt, zullen de kinderen van het volk vreugdevol juichen voor God.

Als God denkt aan het sterke volk van Israël van de toekomst, heeft Hij de kinderen in gedachten. De ouders moeten de kinderen opvoeden in een vreemd land.

Ook wij brengen kinderen groot in een maatschappij waarin het christelijk geloof steeds minder een vanzelfsprekendheid is. Zacharia roept op: Vertel de kinderen over God. Vertel ze over zijn goede daden. Zo zullen ze Hem leren kennen, juichen voor God en gaan leven zoals Hij het wil.

Ben jij betrokken bij kinderen in je familie of je kerk? Wat kun jij doen om ervoor te zorgen dat ‘geloven’ voor hen gelijkstaat aan ‘vreugde’?