11 juli - Door te luisteren kom je tot geloof

Deze brief is geschreven aan de gemeente in Rome, die bestaat uit kleine huisgemeenten met zowel Joden als niet-Joden.

Gisteren lazen we dat niet alleen Joden die geloven in Jezus Christus zijn gered, maar ook de Romeinen, de Grieken, de niet-Joden… Wat een goed nieuws is dit voor hen! Paulus schrijft op basis van de heilige boeken dat zij allemaal bij God mogen horen. Dat zij door hun geloof gered zijn. En dat dit goede nieuws dichtbij in hun hart en in hun mond is (vers 8). Het goede nieuws is hun verteld omdat God zelf dit wilde.

Kun jij je nog herinneren wanneer je voor het eerst op zo’n manier over Gods goede nieuws hoorde dat je erdoor geraakt werd?