17 juli - Betekenisvol

Bijbeltekst(en)

Al een aantal keer heeft Jezus aan de wetsleraren uitgelegd wie Hij is en waarom Hij bepaalde dingen doet. Maar de wetsleraren blijven hem wantrouwen. Jezus verwijt hen dat zij niet trouw aan God zijn. Ze willen niet echt naar Jezus luisteren. Ze blijven om tekenen en uitleg vragen, maar ze willen de betekenis ervan niet zien. Jullie hebben meer wonderen en tekenen gezien dan de mensen in Nineve, zegt Jezus. Zij veranderden hun leven, maar de wetsleraren niet.

Jona hielp de mensen om de goede keuze te maken, om met respect voor God te leven. Jezus probeerde de wetsleraren de waarheid te laten inzien.

Wie helpt jou om goede keuzes te maken en dicht bij God te leven?