20 juni - Red mij!

Bijbeltekst(en)

‘Iedereen is tegen mij!’ De psalmist is zo boos op de mensen dat hij wil dat God ze hard straft. En als je leest wat de psalmist aangedaan wordt, begrijp je dat ook.

In vers 22 staat dat zijn vijanden hem azijn te drinken geven: ze maken hem het leven letterlijk zuur.

Toen Jezus aan het kruis hing kreeg Hij ook azijn te drinken: in Lucas 23:33-37 lees je dat de mensen Jezus zure wijn aanbieden en Hem ondertussen ook nog belachelijk maken. Zou Hij op dat moment die mensen niet haten?

Maar Jezus zegt: ‘Vader, vergeef hun…’ (Lucas 23:34). Jezus haatte zijn vijanden niet, Hij had ze lief.

Hoe ga jij om met mensen die jou onrecht aandoen?