22 juni - Niet meer zondigen

Bijbeltekst(en)

De komende dagen lezen we uit de Romeinen-brief. Het is een moeilijke brief, want Paulus probeert in één brief uit te leggen wat het allerbelangrijkste voor hem is: door Christus zijn we gered en ziet God ons als goede mensen.

In deze brief lezen we wat de doop betekent. Door de doop zijn we met Christus gestorven voor de zonde. De zonde heeft geen macht meer over ons. Én door de doop leven we nu als nieuwe mensen, net als Jezus. Dat betekent dat je vrij bent om goede dingen te doen, want je leven wordt bepaald door de goedheid van God: Hij ziet je als een goed mens.

Ben jij gedoopt? Wat betekent de doop voor jou?