25 juni - Tweestrijd

Bijbeltekst(en)

‘Ik, ellendig mens!’, zo staat het in vers 24 in de NBG-vertaling uit 1951. En zo kan het ook voelen. Wat een strijd is het: het goede willen, maar toch het slechte doen.

Onze ‘oude ik’ is met Jezus gestorven, hebben we hiervoor gelezen. De zonde heeft geen macht meer over ons. Maar toch lukt het niet, of maar half; we doen steeds weer dingen verkeerd.

Kunnen we dan ooit gered worden van de zonde en de dood? Paulus weet zeker van wel: ‘Ja, dankzij Jezus Christus, onze Heer!’ Want, lees je in het vers hierna (Romeinen 8:1), door Hem zijn we bevrijd van Gods straf.

Zijn er dingen die je niet wilt doen, maar toch steeds weer doet?