2 juli - Geef je gewonnen

Bijbeltekst(en)

In vers 6 zegt Jezus tegen Johannes: Gelukkig is degene die op Mij vertrouwt. Meteen daarna trekt Hij streng tegen zijn toehoorders van leer. Hij vertelt over Johannes en over zichzelf. Hij is boos dat de mensen niet willen zien wie zij zijn: Johannes is de nieuwe Elia en Jezus is de Mensenzoon.

Maar het gaat Jezus niet om ‘hel en verdoemenis’. Hij wil dat de mensen naar Hem luisteren en Hem vertrouwen: Kijk toch naar wat Ik heb gedaan!

Net zoals Johannes op Jezus moet vertrouwen, moeten ook de mensen Jezus leren vertrouwen. Jezus eindigt zijn toespraak met deze woorden: Kom bij Mij, geef je gewonnen, leer van Mij, en dan zul je werkelijk rust vinden.

Wat vind je ervan dat Jezus zo tegen de mensen spreekt?