15 juni - Op weg zonder ballast

Stel, je krijgt een heel belangrijke opdracht. Dan bereid je je toch zo goed mogelijk voor?

Maar volgens Jezus is dat alleen maar ballast, het zou je vooral in de weg zitten – al die spullen en vooraf bedachte plannen.

De opdracht die de leerlingen krijgen is wel heel belangrijk. Ze moeten alles krijgen wat ze daarvoor nodig hebben. Maar ze hoeven er niet zelf voor te zorgen, dat kost maar tijd en energie.

Al hun tijd en energie mag zitten in het goede nieuws over Gods nieuwe wereld!

Durf jij ‘zonder bepakking’ met God te reizen? Of neem je toch wat mee?