12 juni - Opleving

Het is een bekend verhaal over het dochtertje van Jaïrus. In Matteüs heeft deze leider van de synagoge geen naam, maar in Marcus en Lucas wel. We kennen allemaal dit dochtertje, dat uit de dood wordt opgewekt. Maar het deel van het verhaal waarin de oude vrouw wordt genezen van bloedvloeiingen horen we minder vaak.

In het verhaal zelf merken we ook dat de mensen verdriet hebben over het jonge meisje dat is overleden, maar niemand ziet deze oude vrouw, die al zo lang ziek is en in stilte lijdt. Toch krijgen ze beiden van Jezus een nieuwe kans!

Voor Jezus is er geen verschil tussen jong en oud, iedereen is voor Hem even belangrijk. Wie gun jij een nieuwe kans?