11 juni - Wie kan genezen?

Een dokter? Voor tollenaars en zondaars? Is Jezus in de war? Een dokter is toch voor zieke mensen?

Maar Jezus legt meteen uit wat Hij hiermee bedoelt: Hij is gekomen voor slechte mensen. Aan hén wil Hij goed nieuws vertellen. Net zoals een dokter zieke mensen beter wil maken.

Maar de vraag is ook: Wie zijn die slechte mensen? Want Jezus vervolgt: ‘Ik wil geen offers, maar ik wil dat jullie goed zijn voor elkaar’ (vers 13). Hij sluit hiermee aan bij de woorden van profeten zoals Micha en Jeremia. De mensen in hun tijd vonden dat ze precies deden wat God vroeg, maar ze kwamen van een koude kermis thuis.

Wat is jouw motivatie om goed te (willen) doen?