10 juni - Wie kan vergeven?

Een paar mensen komen bij Jezus met een verlamde man. We lezen dit verhaal ook in Marcus 2:1-12 en Lucas 5:17-26. Daar lezen we dat deze vier mannen een gat in het dak maken om hun verlamde vriend bij Jezus te brengen. Wat een geloof!

Maar Matteüs legt hier de nadruk op de wetsleraren: zij vallen over Jezus’ woorden van vergeving, omdat zij vinden dat alleen God kan vergeven. Maar Jezus zegt: ‘Ik ben de Mensenzoon’ – met deze woorden verwijst Hij naar de volmacht die Hij van God gekregen heeft. En dáárom heeft ook Hij de macht om te vergeven.

Je kunt niet zomaar vergeving schenken, zeggen de wetsleraren. Wat is er volgens jou voor nodig om iemand te vergeven?