9 juni - Adam I en Adam II

Bijbeltekst(en)

De eerste of de tweede Adam: het maakt alle verschil van de wereld! Met Adam kwam de zonde in de wereld. En de zonde heeft vreselijke gevolgen, voor ons allemaal.

Maar met Jezus, de tweede Adam, worden de zonde en de dood teniet gedaan! Geen dood, maar leven – eeuwig leven! Het gevolg van de komst van deze ene mens is nog veel  groter dan de gevolgen van de zonde.

Hoe groot de zonde ook is, Gods goedheid is altijd groter, staat er in vers 20. Gods goedheid is altijd groter… Die zin kun je best een paar keer lezen. Daarom ziet God ons nu ook als goede mensen. ‘Dat is Gods grote geschenk aan ons’ (vers 17).

Wat betekenen de woorden ‘Gods goedheid is altijd groter’ voor jou?