8 juni - Als vijanden al verzoend

We duiken midden in de brief aan de christenen in Rome. Maar het is wel het belangrijkste deel. In hoofdstuk 5-8 schrijft Paulus dat we al zijn gered door het geloof in Jezus Christus, en daarom zeker zijn van een eeuwig leven bij God.

Paulus begint hier de kern van de brief met het centrale thema dat hij ook al aan het begin van zijn brief noemde, in Romeinen 1:16-17: Voor God is iedereen die in Jezus Christus gelooft, een goed mens. God redt iedereen die gelooft.

En in deze verzen legt Paulus dat nader uit: wij waren ‘vijanden van God’, maar toen al is Christus voor ons gestorven. Wat een liefde!

Wanneer is een mens goed? Waarom?