25 mei - Vreemdelingenwet

Bijbeltekst(en)

‘[De Heer] beschermt vreemdelingen.
Hij helpt weduwen,
hij beschermt kinderen zonder vader.’
Psalm 146:9

God heeft een heel duidelijk vreemdelingenbeleid: vreemdelingen mag je niet onderdrukken of slecht behandelen. En de reden is al net zo helder:

‘Want jullie zijn zelf ook vreemdelingen geweest’ (vers 20). Het volk weet wat het is om vreemdeling te zijn, om onderdrukt en slecht behandeld te worden.

Maar er zijn meer mensen die kwetsbaar zijn: weduwen en kinderen zonder vader. En ook hier is God heel duidelijk: ‘Ik zal naar hen luisteren’ (vers 22), met andere woorden: Ik zal hen beschermen.

Hoe worden vreemdelingen en andere kwetsbare mensen in onze samenleving beschermd? Is dat voldoende, vind je?