24 mei - Wat ... als ...

Bijbeltekst(en)

‘Stel dat… dan…’

In deze hoofdstukken staan allemaal regels voor heel specifieke situaties. ‘Als dit gebeurt, dan moet je het volgende doen.’

Er zijn regels die altijd gelden, zoals de ‘tien woorden’ die we lazen in Exodus 20:1-17. Maar er zijn situaties waar de algemene regels niet één-op-één kunnen worden toegepast. Daarom geeft God al deze regels voor bijzondere situaties.

Als je de regels leest, zie je dat mensen verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van hun fouten. Maar de straffen zijn wel eerlijk, voor de dader, voor het slachtoffer en voor de samenleving.

Zijn de straffen in ons land ook eerlijk, volgens jou? Of zouden sommige regels anders moeten? Welke straffen zouden beter kunnen?