23 mei - Vergelding

Bijbeltekst(en)

God geeft heel gedetailleerde regels aan zijn volk, dat nog moet leren om samen in vrijheid te leven.

Hij geeft ook specifieke regels over het omgaan met vee. Want soms gebeuren er heel nare ongelukken.

Niet altijd kan iemand daar iets aan doen. Maar soms heeft de eigenaar schuld, bijvoorbeeld als hij wist een dier gevaarlijk was. Dan wordt de straf een stuk zwaarder.

Leven als vrije mensen, leven in vrijheid, betekent juist ook: verantwoordelijkheid nemen. Nu je vrij bent, ben je ook aan te spreken op je gedrag en op hoe je omgaat met de mensen om je heen.

Hoe probeer jij verantwoord om te gaan met je vrijheid?