20 mei - Geregelde ruzie

Bijbeltekst(en)

Deze regels lijken wel erg specifiek. Er zijn zelfs regels over hoe je ruzie mag maken!

Maar het volk heeft generaties lang in onderdrukking geleefd. Toen kende het maar één regel: jullie moeten hard werken.

Het volk, dat voor het eerst vrij is, heeft nu regels nodig om te leren hoe ze goed samen kunnen leven. En ja, daarbij komt ook ruzie voor. En dan is het nodig om ook oog te hebben voor de ander.

Door deze specifieke regels kunnen de Israëlieten elkaar helpen om te leren wat goed en fout is.

Wat valt je op aan de regels over ruzie?

En welke regels vind jij belangrijk als je met andere mensen omgaat?