19 mei - Vrije slaven

Het volk van Israël had generaties lang in Egypte als slaven geleefd: een hard en zwaar bestaan. Nu geeft God het volk nieuwe regels over hoe ze in vrijheid mogen leven.

Exodus 20:22-23:33 wordt ook wel het Verbondsboek genoemd. Hierin staat een hele verzameling wetten over religieuze en wereldlijke zaken. Specifieke regels over hoe de mensen mogen leven.

De eerste ‘wereldlijke zaak’ die God noemt is de slavernij. Het volk weet precies hoe het is om als slaaf te leven. Maar God wil dat er op een andere manier met slaven wordt omgegaan. Slaven mogen vrij zijn na zes jaar werken. En ook slavinnen hebben recht op een goede en waardige behandeling.

Wat vind jij van deze regels?