18 mei - Ontzag

God komt heel dichtbij. De mensen horen de donder en zien bliksemschichten en rook. Ze deinzen achteruit van angst. God, die heilig, groot en machtig is, komt zo dichtbij dat de mensen er bang van worden.

Maar God komt niet om de mensen bang te maken, Hij wil dat ze ontzag voor Hem hebben. En dat is iets anders dan angst. Ontzag betekent voor God dat Hij wil dat het volk Hem vertrouwt, dat ze eerbied voor Hem hebben en naar Hem luisteren.

God komt dichtbij omdat Hij wil laten zien dat Hij het goede wil voor zijn mensen: Hij wil hen zegenen (vers 24).

Merk jij weleens dat God dichtbij is ? Hoe voel je je daarbij?