17 mei - Gezag

Bijbeltekst(en)

Het volk is bij de berg Sinai aangekomen. En terwijl het hele volk onder aan de berg wacht, gaat Mozes de berg op en ontvangt van God de zogenoemde ‘tien geboden’ of ‘tien woorden’.

Het zijn niet zomaar tien regels waar je je blindelings aan moet houden. De tien woorden zijn veel meer een antwoord op Gods redding. Daarom beginnen ze ook met: ‘Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie (…) bevrijd uit de slavernij’ (Exodus 20:2).

God vertelt wie Hij is, op wiens gezag deze woorden gebaseerd zijn. Hij biedt zijn volk redding aan, en zij mogen vervolgens in die vrijheid leven en Hem antwoorden, door zich te houden aan deze regels.

Wat vind jij van de tien woorden?