13 mei - Onderzoek en tegenwerking

Heel vaak lezen we in het boek Handelingen dat Paulus en Silas eerst naar een synagoge gaan als ze in een nieuwe plaats aankomen. Zo ook hier in Berea. Dit plaatsje ligt 80 kilometer ten zuidwesten van Tessalonica. Ondanks deze afstand bereikt het nieuws de inwoners uit Tessalonica snel: ‘Paulus en Silas zijn weer Gods woord aan het verkondigen.’ De inwoners haasten zich om opnieuw een einde te maken aan deze onrust en Paulus wordt weggestuurd.

Ondanks de hardnekkige tegenstand draagt het evangelie vrucht. Joden, Griekse mannen en vooraanstaande vrouwen komen tot geloof. Het evangelie krijgt langzaam steeds meer volgelingen, ondanks pogingen om het te stoppen.

Voor veel christenen wereldwijd is godsdienstvrijheid geen vanzelfsprekendheid. Hoe houden zij stand, denk je?