10 mei - Samen optrekken

Bijbeltekst(en)

Psalm 68 is een uniek loflied: het prijst God om zijn verovering van het land Kanaän en hoe Hij voor het volk zorgde in de woestijn. Precies daarover hebben we de afgelopen dagen gelezen. De kracht van God komt op meerdere manieren ter sprake, maar vers 14 valt hierin op: terwijl de mannen liggen te slapen, jaagt God de vijanden op de vlucht en verdelen de vrouwen de buit. Oftewel, de mannen (die waarschijnlijk in het leger moesten dienen) komen te laat op het feest aan: terwijl zij lagen te slapen, hebben God en de vrouwen alles al geregeld.

Kijk eens om je heen: Wat herken je tegenwoordig in het gedrag van deze vrouwen en mannen, en wat niet?