6 mei - Familiebezoek

Bijbeltekst(en)

Exodus 18 is een overgangshoofdstuk: het markeert de overgang tussen het verhaal van de uittocht en de tocht door de woestijn enerzijds (Exodus 1-17), en de ontmoeting met God, het ontvangen van de wet en het sluiten van het verbond anderzijds (Exodus 18-24).

In die overgang speelt Jetro, de schoonvader van Mozes, een hoofdrol. Nadat Jetro gehoord heeft hoe God het volk heeft bevrijd van de Egyptenaren, prijst hij God. Op dat momenten hebben de Israëlieten nog geen gewijde priesters, dus Jetro brengt hier zelf een offer, als de oudste van zijn stam.

Er zijn vaker situaties waarin er geen directe voorschriften van God zijn. Hoe improviseer jij hierin?