4 mei - Dodenherdenking - Ondersteuning

Israël is definitief bevrijd van de Egyptenaren en begint aan zijn lange tocht door de woestijn. Dit verblijf in de woestijn blijkt op twee manieren een periode van beproeving te zijn. Ten eerste omdat het volk er dorst en honger lijdt en gevaar loopt, zoals hier door het volk van Amalek. Ten tweede omdat van het volk wordt gevraagd in deze moeilijke situaties vertrouwen te hebben in God en Hem te gehoorzamen.

De Israëlieten blijken niet tegen de situatie te zijn opgewassen, ondanks het feit dat God voorziet in al hun behoeften: Hij geeft hun te drinken en te eten en zorgt voor de overwinning.

Verlies jij ook weleens je vertrouwen in God? Wat kun je daartegen doen?