3 mei - Water en brood

In Exodus 15 lazen we hoe God het volk op de proef stelde (15:25).

In dit gedeelte is de situatie omgekeerd: het volk stelt God op de proef. Ze willen dat God handelt, en wel meteen: ‘Geef ons te drinken, geef ons water!’

Het volk bevindt zich in de woestijn. Hun nood is dus te begrijpen. Toch hadden eerdere ervaringen met God hun al wat meer vertrouwen kunnen geven. Denk aan het water bij Mara, en het manna uit de hemel. Vandaar dat Mozes zich afvraagt wat hij met dit volk moet beginnen.

Klagen is niet altijd verkeerd. Denk bijvoorbeeld aan het boek Klaagliederen. Wat is het verschil tussen een verwijt en een klacht gericht aan God?