30 april - Oversteek

Bijbeltekst(en)

‘Als God een deur sluit, opent Hij ergens anders een venster.’ Misschien ken je deze uitspraak wel.

Paulus wil verder reizen naar Asia. Maar de heilige Geest houdt Paulus verschillende keren tegen – steeds gaat er een deur dicht. Pas als hij in Troas is krijgt Paulus een droom met een duidelijke aanwijzing – er gaat een venster open. Een man uit Macedonië smeekt Paulus om bij hen te komen. Paulus komt nu voor het eerst in Europa!

In de stad Filippi ontmoet Paulus Lydia. Zij komt tot geloof en laat zich met haar hele gezin dopen. Het is een mooi begin van zijn tijd in Filippi en Europa.

Wanneer heb jij meegemaakt dat er een venster voor je openging?