27 april - Het verlossende woord

Bijbeltekst(en)

Moeten niet-Joodse christenen zich nu houden aan de wet van Mozes of niet? Jakobus komt met het verlossende woord. Hij noemt vier regels waar alle christenen zich aan moeten houden. Die regels had God al gegeven bij zijn verbond met Noach – lang voordat de wet van Mozes er was.

In Genesis 9:4 lees je dat God Noach verbiedt om vlees te eten waar nog bloed in zit. De Joden geloofden dat God de andere regels die Jakobus noemt ook al aan Noach gegeven had.

Daarom vindt Jakobus dit goede regels voor iedereen: Joden en niet-Joden. Als je je aan die regels houdt, laat je zien dat je bij God hoort.

 

Hoe laat jij zien dat je bij God hoort?