25 april - Luister en jubel

Net als in de bekende Psalm 23 wordt God hier in vers 7 met een herder vergeleken. Een herder leidt zijn schapen, hij zorgt voor ze.

Jezus vertelt in Johannes 10:1-6 ook over een herder en zijn schapen. De schapen kennen de stem van hun herder. Ze luisteren naar zijn stem, niet naar de stem van iemand anders.

Zoals een herder zijn schapen leidt en voor ze zorgt, zo zorgt God ook voor ons. Daarom zegt de dichter van Psalm 95 ook: ‘Laten we zingen en juichen voor de Heer, want Hij beschermt en redt ons.’

Maar dat kan alleen als we ook naar zijn stem luisteren.

 

Hoe kun jij Gods stem herkennen?