18 april - Daadkracht

‘Halleluja!’, zo begint deze psalm. Dat betekent: Loof de Heer. Het is ook echt een loflied. De dichter dankt God voor wat Hij doet: God zorgt voor de mensen die bij Hem horen.

De psalm eindigt met een oproep aan de mensen die bij God willen horen: ze moeten luisteren naar God en zich houden aan zijn wetten. Daar begint alle wijsheid mee, dat lees je ook in Spreuken 1:7.

Dan volgt Psalm 112 – als een aanvulling op Psalm 111. Het is een lied over de mensen die trouw zijn aan God en zich aan zijn geboden houden. Die mensen zijn gelukkig, en bij al hun doen en laten vertrouwen ze op God.

 

Hoe helpen de woorden van Psalm 111 jou om op God te vertrouwen?