5 april - Palmzondag - Kinderdienst

Bijbeltekst(en)

Het is vandaag Palmzondag: Jezus komt Jeruzalem binnen en de hele stad raakt in rep en roer. Zodra Jezus de tempel is ingegaan, komt het tot een confrontatie met de religieuze leiders. De kinderen in de tempel roepen namelijk ‘Hosanna voor de Zoon van David’, wat goed Joods taalgebruik is voor: ‘Lange leve Gods nieuwe koning!’

De religieuze leiders vragen aan Jezus wat Hijzelf eigenlijk vindt van deze grote woorden, die een stevige tegenreactie kunnen oproepen bij de Romeinse overheerser. Met een beroep op Psalm 8:3 laat Jezus zien dat de kinderen beter doorhebben wat hier gebeurt dan de religieuze leiders. Zij zien wie Jezus echt is.

 

Wanneer werd jij verrast door het inzicht van een kind?