7 april - Recht door zee

Bijbeltekst(en)

In het boek Exodus gebeuren steeds dingen die eigenlijk niet kunnen: stokken veranderen in slangen, water verandert in bloed en zelfs de zee gaat aan de kant.

Er zijn veel natuurlijke verklaringen gegeven voor deze wonderen. Maar is dat wel de bedoeling? Voor de schrijver van het boek Exodus gaat het er niet alleen om dat er bijzondere dingen gebeuren. Het gaat erom wie dit doet, en waarom. In het Hebreeuws wordt hier vaak het woord voor ‘teken’ gebruikt. Voor de farao zijn het tekenen dat er iemand is die machtiger is dan hij. En voor de Israëlieten zijn het tekenen dat die machtige God naar hen omziet.

 

Hoe ga jij om met bijbelteksten over gebeurtenissen die eigenlijk niet kunnen?